Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2013

anabelle
11:27
4750 6c09 500
kraków

Reposted byJackspiteful Jackspiteful

November 10 2013

anabelle
21:50
4732 512a 500
Gdańsk
Reposted bydanziglucass1984
anabelle
21:48
4587 613d 500
poznań

October 27 2013

anabelle
22:17
5167 5d19
be the light (wb)
anabelle
22:00
2990 4631 500
simple joy (wb)

anabelle
21:47
1537 2d15 500
autumn (wb)
anabelle
21:39
0859 a3dc 500
wb
Reposted byoverproblems overproblems
anabelle
21:02
6692 9936 500
love in autumn (wb)
anabelle
20:59
6308 6144 500
obłędna jesień-WB

October 18 2013

anabelle
16:01
Ludzkość cierpi na niedobór mężczyzn, w szczególności zaś mężczyzn, którzy są czegoś warci.
— Duma i uprzedzenie
Reposted bylordhelmofonKatSoul
anabelle
15:33
Co się stało z mężczyznami? Ostatni zapraszając mnie do siebie na kolacje  powiedział, żebym przyniosła coś gotowego i wino... 

October 17 2013

anabelle
18:53
7952 5576
Reposted fromvickybn17 vickybn17 viawiefoen wiefoen

June 15 2013

anabelle
17:56
0507 daa5 500
Reposted fromomgi-its-annu omgi-its-annu viainvincible invincible
anabelle
17:54
Play fullscreen
Panie losie...
Reposted byrobxcoxchcesz robxcoxchcesz

January 23 2013

anabelle
21:25
najgorsze jest to, że nie dajesz sobie rady,
a wiesz, że musisz tak po prostu musisz.
anabelle
21:24
kto rano wstaje, ten jest niewyspany, musi wypić litry kawy, jechać na uczelnię, udawać, że wszystko wie i modlić się o zaliczenie przedmiotu.
Reposted fromkropki kropki viasomciowo somciowo
anabelle
21:20
czasami chciałabym, zeby coś mi się stało, tylko po to, aby sprawdzić jak zareagujesz.
Reposted fromovershadow overshadow viaaynis aynis
anabelle
21:16
Chcę czegoś PRAWDZIWEGO.
Reposted fromin-flagranti in-flagranti vianotforgetme notforgetme

January 14 2013

anabelle
21:32
Chcę się Wreszcie Zakochać z wzajemnością
— Tylko tyle chcę

January 06 2013

anabelle
18:42
shine bright like diamond's in the sky
— Rihanna
Reposted fromrihannnna rihannnna vianotforgetme notforgetme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl